Materiały budowlane

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ABY PROMOWAĆ SWOJE PRODUKTY
ZA GRANICĄ

Dariusz Kustera
Dariusz Kustra
Product manager
+48 518 536 626
PL | EN

Orimat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 6A, 35-010 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000543871, NIP 8133700700, REGON 360648618